Suurenna fonttiaPienennä fonttia
Eläkeliitto
Satakunnan piiri ry

ELÄKELIITON SATAKUNNAN PIIRIN KARAOKEMESTARIT


Karaoke-18

   
   

Takaisin

Vuoden 2016 karaoketoiminta ja EL Karaokekilpailun säännöt

Toiminnan käynnistäminen ja tunnetuksi tekeminen

Viimeistään nyt yhdistysten ja piirien on hyvä käynnistää toimet karaoketoiminnan kehittämiseksi ja uusien harrastajien ja kilpailijoiden etsimiseksi. Moniin yhdistyksiin on perustettu karaokekerho, nimetty työryhmä ja/tai vastuuhenkilö. Myös piirit ovat nimenneet vastuuhenkilöitä ja ryhmiä. Jos paikkakunnalla on karaokeyhdistyksiä tai muiden taustajärjestäjien kerhoja, yhteistyötä kannattaa tehdä.

Piirit ja yhdistykset voivat käynnistää vuoden toiminnan tai tehdä toimintaansa tunnetuksi järjestämällä kerhojensa, mestareidensa ja vastaaviensa kanssa laulukonsertteja ja tanssiaisia ym. tilaisuuksia joko karaokelaittein tai yhtyeiden säestyksellä, ja saada näin uusia harrastajia ja jäseniä.

Myös laulamalla ja laulattamalla auttaminen palvelutaloissa, hoivakodeissa ja sairaaloissa on karaokekilpailijoiden keskuudessa jo ennestään iloa tuovaa toimintaa, jota toivomme edelleen jatkettavan. Toiminnasta kannattaa uutisoida ja pitää yhteyttä tiedotusvälineisiin.

MSL:n opintoryhmä avuksi
Karaoke-laulun ympärille voi rakentaa opintoryhmän, joka tutustuttaa harrastajat laitteisiin, taustanauhoihin (musiikkilajeihin), mikrofonin käyttöön ja transponointiin. Muita aiheita esim.: laulun valinta, ääniala, äänen lujuus, äänen sävy, sävelpuhtaus, laulutyylit, esiintymislavan käyttö, kontakti ja tulkinta. Kerhon opiskeluaiheisiin voi lisätä lupakäytännöt ja yleisötilaisuuden (konsertin, palvelutalovierailun tms.) suunnittelun, tiedotuksen ja toteutuksen. Lisää tietoa Kastele kulttuurin kukkaa –opintoaineistosta, jonka saa maksutta sähköpostitse liitosta: seppo.mustonen(at)elakeliitto.fi.

Luvat, levyt, laitteet, digiaika ja tilat
Karaokekerho tarvitsee Teostolta mekaanisen musiikin luvan. Hyvään alkuun pääsee ns. mekaanisen musiikin pienluvalla (karaokelupa), joka antaa mahdollisuuden 10 tilaisuuteen, joihin kerrallaan voi osallistua enintään 200 henkilöä. Hinta tällä hetkellä on 48,05 + alv 10 % (
www.teosto.fi).

Haastetta kerhoille tuovat laitteet ja levyt, sillä niiden pitää levy-yhtiöiden sopimusten mukaan olla ns. ammattikäyttöön tarkoitettuja. Kotilevyjä ja laitteita voi käyttää vain kotona, jolloin toimintaa ei voi tehdä yhdistyksen nimissä. Perinteiset DVD-levyt ovat pikkuhiljaa väistymässä uuden teknologian tieltä, ja se keventänee myös kustannuksia.

Yhteistyökumppanimme Muvika Oy on erikoistunut tarjoamaan digitaalista karaokesisältöä seniori-ikäiseille käyttäjille. Palveluista saa tietoa www.muvika.com ja puhelimitse 010 – 3263130.

Laitteita ja taustoja löytyy myös ammatti-dj:ltä, ravintoloista ja musiikkisaleista. Monet yhdistyksien kerhot ovat hankkineet niitä myös itselleen. Kunnilta voi tiedustella toimintatiloja ja myös avustuksia laite- ja levykustannuksiin. Kannattaa tiedustella myös EU:n Leader –tukia.

2016 - yhdeksäs EL Karaokemestari -kilpailuvuosi

Yhdistysten ja piirien karsinnat
1. Osallistumisen ehtona on Eläkeliiton jäsenyys.

2. Piirien osallistujamäärien ollessa useita kymmeniä, kannattaa harkita ennen piirikarsintaa alueellisia tai yhdistysten/kerhojen järjestämiä karsintoja.

3. Piirikarsintojen ikärajat ovat 50-64-vuotiaat ja 65+. Molemmissa ikäsarjoissa on naisten ja miesten sarjat.

4. Piirikarsinnat pidetään toukokuun loppuun mennessä.
5. Kilpailusta peritään piirin päättämä osanottomaksu.
6. Edellisen vuoden piirin karaokemestarit pitävät vuoden kilpailutauon. Näin saadaan uusia kykyjä mukaan.
7. Kilpailuissa käytetään piirin saatavissa olevia kotimaisen iskelmä- ja viihdemusiikin taustoja. Suosittelemme ennakkoilmoittautumista ja laulutaustojen varmistamista etukäteen. Näin kilpailu sujuu paremmin, ja kilpailijat voivat harjoitella kappaleitaan jo ennakkoon. Karaokelevyvalikoimat ovat nykyisin pääosin digitaalisessa muodossa, ja niiden määrät ovat suuria. Karaoke-dj:n kanssa kannattaa hyvissä ajoin sopia käytettävistä taustoista.
8. Yhdistysten ja piirien karsinnoissa tulee käyttää ammattilevyjä ja taustoja. Niihin pitää hakea Teoston mekaanisen musiikin lupa, tai varmistaa, että ravintolan, vapaa-aikatilan tai tanssipaikan vs. luvat ovat kunnossa (
www.teosto.fi).
9. Toiminnasta, piirikarsinnoista ja käytettävistä karaoketaustoista on tiedotettava hyvissä ajoin piirin yhdistyksille, kerhoille ja harrastajille.

 

Valtakunnallinen kilpailu 4.-6.10. Spa Runni
Karaokekilpailu huipentuvat 4.-6.10.2016 Ylä-Savossa Spa Runnilla järjestettävään valtakunnalliseen kilpailuun. Pääkilpailu järjestetään yhteistyössä Ylä-Savon piirin ja yhteistyötahojen kanssa.

 

10. Vuosien 2008–2015 valtakunnalliset mestarit eivät osallistu valtakunnallisiin kilpailuihin. He siirtyvät ” laulunlähettiläiksi” toiminnan edistäjien joukkoon.

11. Valtakunnallisessa kilpailussa on kaksi ikäsarjaa, 50+ ja 65+, ja molemmissa sarjat naisille ja miehille. Piiristä voi osallistua näihin sarjoihin sarjakohtaisesti, enintään kaksi naiskilpailijaa ja kaksi mieskilpailijaa.

12. Kilpailu käsittää semifinaalin (yksi laulu) ja finaalin (2 laulua).

14. Kilpailun osanottomaksu on 25 euroa/kilpailija.

15. Arviointiperusteina kiinnitetään huomiota mm. lauluääneen, sävelpuhtauteen, rytmiin, tulkintaan, esiintymiseen, lavatoimintaan (lavasäteily) ja yleisön huomioimiseen sekä kappalevalintaan. Tuomaristoilla on käytössään Excel-lomake, johon tuomarit merkitsevät jokaisesta kokonaisuudesta pisteet sovitun asteikon mukaisesti, esim. 1-10 tai 5-10 pistettä. Vastaavaa käytäntöä suositellaan myös piirikarsintoihin.

16. Liitto lähettää valtakunnallisen kilpailun tiedotusmateriaalin sähköpostitse piireille.

17. Piirit vastaavat alueensa tiedotuksesta, ja vahvistavat edustajiensa lomakkeessa kysytyt kilpailijatiedot liittoon heti piirikarsinnan jälkeen.

18. Kilpailun laululistan linkki ilmestyy liiton kotisivuille viimeistään 15.6.

19. Kilpailijan tulee tietää kilpailukappaleensa tausta (nimi, levyn laulaja ja tuottaja –koodi, jos on).

20. Pyydetyt kilpailijatiedot sisältävät yhden lauluehdotuksen valtakunnallisen kilpailun ensimmäiselle kierrokselle, kaksi laulua mahdolliseen finaaliin, sekä kilpailijan esittelyn. Kaikki nämä tiedot toimitetaan liittoon viimeistään 15.8.
21. Kilpailijoille varataan "majoituskiintiö" kilpailupaikasta, ja jokaisen kilpailijan tai hänen edustajansa on varmistettava majoitusvarauksensa heti piirin karsinnan suorittamisen jälkeen. Jos kysymyksessä on ryhmävaraus, kilpailijoiden nimet on mainittava majoituskiintiön varmistamiseksi.

 

Kilpailusta saa tietoa EL-Sanomista, Ekstrasta ja liiton kotisivuilta www.elakeliitto.fi. Videohaastattelut Facebook-sivuilta: www.facebook.com/elakeliitonkaraokemestari.

Tiedustelut: Seppo Mustonen, puh. (09)72571187, 040725 7037, seppo.mustonen(at)elakeliitto.fi


  

Satakuntalaiset pärjäsivät komeasti Eläkeliiton Valtakunnallisissa Karaokemestaruuskilpailuissa 6. - 8.10.2015 Hankasalmella

 

Kuvassa voittajat ja kunniapalkinnon saaneet!
Vasemmalla Juha Kangasmaa, Suodenniemen yhdistys, Satakunta ja
oikealla Kaija Pietilä, Punkalaitumen yhdistys, Satakunta


Sarjoja oli 4: naiset 50-64 v. ja miehet 50-64 v. ja naiset 65+ ja miehet 65+.


Naisten sarjan 50-64 v. voittaja  Anita Aroalho, Sysmän yhdistys, Päijät-Hämeen piiri.
Kunniapalkinto Kaija Pietilä, Punkalaitumen yhdistys, Satakunnan piiri.

Miesten sarjan 50-64 v. voittaja Kyösti Neva, Sysmän yhdistys, Päijät-Hämeen piiri.
Kunniapalkinto Juha Kangasmaa, Suodenniemen yhdistys, Satakunnan piiri.

Naisten sarjan 65+ voittaja Mervi Niinijärvi, Korpilahden yhdistys, Kesku-Suomen piiri.
Kunniapalkinto Marja-Terttu Rytkönen, Alajärven yhdistys, Etelä-Pohjanmaan piiri.

Miesten sarjan 65+ voittaja Pekka Savolainen, Jyväskylän yhdistys, Keski-Suomen piiri.         Kunniapalkinto Kari Vähäkyttä, Ähtärin yhdistys, Etelä-Pohjanmaan piiri.

Takaisin